Nekaj mojih dosežkov

  • Višji zdravnik specialist ginekologije in porodništva.

  • Predstojnik oddelka za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo UKC Maribor

  • Redni profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru

  • Mednarodni trener pelvične rekonstruktivne in laparoskopske kirurgije

  • Višji zdravstveni svetnik

  • Znanstveni svetnik

red. prof. dr. Igor But, dr. med., viš. svet.
red. prof. dr. Igor But, dr. med., viš. svet.
Predstojnik Oddelka za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo Klinike za za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor.

Eden izmed vodilnih strokovnjakov na področju operativne laparoskopije, ki nam v primerjavi s klasičnimi operativnimi metodami, omogoča manj invaziven pristop zdravljenju in omogoča hitrejše okrevanje po operaciji.

Sem soustanovitelj in predsednik društva INKONT.

Na kratko o sebi

Moja želja je pomagati ženskam z različnimi ginekološkimi težavami in s težavami, ki so posledica motene funkcije organov male medenice in mišic medeničnega dna. Pri dolgoletnem kliničnem in raziskovalnem delu sem se osredotočil na iskanje rešitev za izboljšanje kvalitete življenja mojih pacientk. Za svoje pacientke osebno poskrbim pred, med in po operaciji in jih tudi sicer obravnavam celovito

Sem specialist ginekologije in porodništva, še posebej pa sem specializiran na področju uroginekologije, kjer se ukvarjam z diagnostiko in z zdravljenjem uhajanja vode, zdrsa ginekoloških organov in težav z mehurjem.

V klinično delo sem uvedel številne diagnostične in terapevtske metode. Sem zagovornik manj invazivnih pristopov zdravljenja (operativna laparoskopija, ambulantna histeroskopija, posegi proti uhajanju vode v lokalni anesteziji) in sem eden vodilnih strokovnjakov na tem področju v regiji. 

Razen kliničnega dela, se ukvarjam tudi z znanstveno-raziskovalnim in s pedagoškim delom. Sem redni profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in mentor magistrantom in doktorantom ter glavni in neposredni mentor specializantov ginekologije in porodništva. Kot nadzorni mentor pa sem aktiven na področju urgentne medicine.

Objavljam strokovne članke v odmevnih tujih strokovnih revijah. Poleg tega sem tudi recenzent pri večih mednarodnih pomembnih revijah s faktorjem vpliva na področju ginekologije in uroginekologije.

Znanje
Izkušnje
Odnos
Stroka

Diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v ljubljani leta 1989 in leta 1994 napravil magisterij na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Po opravljenem specialističem izpitu iz ginekologije in porodništva l.1996, se je novembra 1997 tri mesece izobraževal na področju uroginekologije in pelvične rekonstruktivne kirurgije v Albany Medical Centre (New York, ZDA).

Doktoriral je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1998.

Že leta 2000 je postal docent na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Soustanovitelj in predsednik humanitarnega društva INKONT – Humanitarne organizacije s sedežem v Mariboru. Svojo dolgoletno dejavnost izvaja po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu, pretežno na področju zdravstvenega izobraževanja, ter skrbi za zdravstveno socialno-humanitarno zaščito bolnikov z inkontinenco, ter ostalimi ginekološkimi in urološkimi težavami.

V klinično delo je uvedel številne diagnostične in terapevtske metode ter je strokovno povezan z ginekološkimi klinikami po Evropi.

Je eden izmed vodilnih strokovnjakov na področju operativne laparoskopije, ki v primerjavi s klasičnimi operacijami, predstavlja manj invaziven pristop k zdravljenju in omogoča hitrejše okrevanje po operaciji.

Še posebej je specializiran na področju uroginekologije, kjer se ukvarja z diagnostiko in operativnim zdravljenjem uhajanja vode in zdrsa ginekoloških organov (prolaps).

Leta 209 je prejel priznanje Kakovost v zdravstvu na področju Ginekološke kirurgije.

Je tudi mednarodno priznan trener pelvične rekonstruktivne in kontinenčne ter laparoskopske kirurgije.

Že leta 2006 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Redni profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru je postal leta 2011.

Sodni izvedenec za področje medicine- ginekologije in porodništvo, imenovan leta 2005 s strani Ministrstva za pravosodje RS.

Od leta 2008 je član RSK za ginekologijo in porodništvo pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, v letu 2018 in 2019 je podpredsednik te komisije..

Leta 2008 ga je Zdravniška zbornica Slovenije imenovala za nadzornega zdravnika za področje Ginekologije in porodništva, je tudi predsednik in član komisij za redni in izredni strokovni nadzor pri ZZS.

Član projektne raziskovalne skupine UKC Maribor in vodja številnih raziskovalnih projektov v UKC Maribor.

Podpredsednik znanstvenega komiteja mednarodnega strokovnega združenja MIPS – Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society.

Naše storitve za vaše boljše življenje

Vzemite si čas! Naročite se na pregled in poskrbite zase.

Strokovna oskrba zagotovljena.
Naročite se