UPORABA SPLETNE STRANI IGOR BUT – UROGINEKOLOGIJA

Svetovanje in storitve Dr. Igor But s.p., Gosposvetska cesta 41a, 2000 Maribor, davčna številka: 61988944, matična številka: 3235602000 (v nadaljevanju: »IB«) je odgovorna za upravljanje spletne strani www.uro-ginekologija-but.si. (v nadaljevanju: »IB«). Ponudnik IB je tudi ponudnik storitev e-poslovanja.

Splošni pogoji uporabe opisujejo delovanje spletne strani IB, določajo pravice in obveznosti uporabnika vsebin in storitev spletne strani ter urejajo poslovni odnos med družbo IB in uporabnikom. Uporabnika spletne strani IB zavezujejo ti Splošni pogoji uporabe, ki so objavljeni in dostopni vsem obiskovalcem in uporabnikom spletnih strani IB.

 1. Opis vsebin spletne strani

Spletna stran IB ponuja naslednje vsebine in funkcionalnosti:

 • Informacije o zdravstvenih, medicinsko kozmetičnih in drugih storitvah, ki jih IB ponudnik opravlja, splošne informacije za naročanje in dostopanje do storitev ter kontaktne podatke.
 1. Vrste uporabnikov

Obiskovalec spletne strani IB, ki pregleduje vsebine ima status gosta. S tem statusom lahko pregleduje vse informativne vsebine na spletni strani, se prijavi za prejemanje e-novic in odda povpraševanje o storitvi.

 1. Varovanje osebnih podatkov

 Družba IB se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varovanju osebnih podatkov ter drugimi zakoni in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Več o varstvu osebnih podatkov ponudnika IB lahko izveste v naši Politiki zasebnosti (Stran 2 od 6).

 1. Omejitev odgovornosti

Ponudnik IB stremi k zagotavljanju čim bolj točnih, verodostojnih, razumljivih in kakovostnih informacij na svoji spletni strani. Vse objavljene vsebine so zgolj informativne narave in ne ustvarjajo nobene obveznosti med uporabniki in upravljavcem spletne strani IB. Ponudnik IB ne prevzema odgovornosti za točnost podatkov ter morebitne napake v objavljenih informacijah. Vsebine na spletni strani IB niso namenjene samo diagnosticiranju ali zdravljenju težav. Glavni namen vsebin je seznanjanje zainteresirane javnosti s storitvami, ki jih opravlja ponudnik IB, izobraževanje, poenostavljanje postopkov naročanja na storitve ter olajševanje komunikacije zainteresiranih posameznikov s ponudnikom IB.

Uporabnik na lastno odgovornost upošteva zapisane zdravstvene nasvete in priporočila. V primeru napak v tekstu oz. kadar uporabnik spletnega mesta napačno razume prebrano vsebino, ponudnik IB ne nosi nobene kazenske oz. civilne odgovornosti, če se je posameznik na podlagi prebranih vsebin napačno diagnosticiral oz. zdravil. Nasveti, zapisani na spletni strani IB, niso del procesa zdravljenja in storitev, ki jih sicer izvaja ponudnik IB.

 1. Naročanje za storitev

Pacienti se lahko za vse storitve, ki jih izvaja ponudnik IB naročijo telefonsko preko številke 041-601-979, preko e-pošte na naslovu info@uro-ginekologija.si ali z izpolnitvijo obrazca za naročanje dostopnega v razdelku »Naročanje« na spletni strani IB.

 1. Seznanitev s postopki zdravljenja in pridobitev soglasja pacienta za izvedbo operativnega posega

Skladno z zakonom o pacientovih pravicah je vsak pacient ob pregledu s strani zdravnika v primeru predlaganega posega seznanjen s sledečim:

 • z njegovim zdravstvenim stanjem,
 • cilju, vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in izidu predlaganega posega oziroma terapije,
 • možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih predlaganega posega oziroma terapije (Stran 3 od 6),
 • morebitnih drugih možnostih.

Z vsem navedenim je pacient seznanjen pred izvedbo posega oziroma storitve, ko prejme tudi izvod obrazca za pisno privolitev. Brez pisne privolitve pacienta/stranke izvedba posega/terapije ni možna.

 1. Pravica ponudnika IB do odklonitve izvedbe posega in naknadnega odstopa od izvedbe posega

Vsak pacient oziroma vsaka stranka pred dogovorom za poseg opravi pregled pri zdravniku specialistu v ambulanti IB. Na podlagi opravljenega pregleda, pogovora s pacientom ter ob upoštevanju druge s strani pacienta predložene relevantne medicinske dokumentacije zdravnik poda mnenje o primernosti pacienta za izvedbo določenega posega. Ob tem pregledu lahko zdravnik poda mnenje, da pacient ni primeren za izvedbo katerega koli posega, da je pogojno primeren, kar pomeni, da v času pregleda niso izpolnjeni vsi pogoji za varno izvedbo posega, obstaja pa verjetnost, da se bo to čez čas spremenilo, ali da je primeren za izvedbo posega.

Ponudnik IB ima kadarkoli zaradi razlogov na podlagi katerih lahko sklepa, da povečujejo tveganje in zmanjšujejo varnost in/ali uspešnost posega, pravico do odstopa od izvedbe posega. V primeru razlogov, ki so povezani s trenutnim stanjem pacienta in so prehodne narave (prebolevanje spremljajočega obolenja, drugega obolenja, nosečnost) zdravnik oziroma terapevt pacientu lahko predlaga nov termin za izvedbo posega ali se pacienta obvesti, da bo prejel nov termin predvidenega posega naknadno, ko bodo minili razlogi za trenutno neprimernost za izvedbo posega. V primeru naknadno ugotovljenih trajnih razlogov za neprimernost za poseg, zdravnik pacientu pojasni razloge.

Izvedba posega se ne izvede tudi v primeru, da pacient odkloni podajo pisnega soglasja za izvedbo posega na za to predvidenem obrazcu, ki ga je izdela ponudnik IB.

 1. Pacientove dolžnosti

 Za doseganje kakovostne in varne izvedbe posegov in storitev je pacient dolžan:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja
 • v času po terapiji ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili (Stran 4 od 6)
 • pristojnemu zdravniku ali izvajalcu terapije dati vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, predhodnih posegih, boleznih v družini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa, obvestiti zdravstvene delavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem;
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev;
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev

zdravstvenih storitev;

 • skladno z internim pravilnikom o preprečevanju okužb seznaniti zaposlene o možnosti prebolevanja nalezljivega obolenja;
 • spoštovati standarde za higieno rok;
 • za otroke mlajše od 15 let je obvezno spremstvo staršev oziroma zakonitih zastopnikov.
 1. Možnosti plačila

 Nudimo vrsto različnih kombinacij načinov plačil za storitve:

 • plačilo z gotovino na lokaciji storitve
 • plačilo s predhodnim nakazilom
 1. Plačilo z gotovino na lokaciji storitve – Naročilo oddate preko spleta in plačilo storitve z gotovino zaključite izvedete na lokaciji opravljene storitve.
 2.  Plačilo s predhodnim nakazilom – Storitev plačate na vaši banki ali spletni banki plačate z nakazilom na transakcijski račun podjetja Svetovanje in storitve Dr. Igor But s.p., Gosposvetska cesta 41a, 2000 Maribor,  št. IBAN SI56 0417 3011 3052 724 pri Novi KBM d.d. Plačilo izvedete na osnovi prejetega predračuna potem, ko oddate naročilo.
 1. Pritožbe in spori

Ponudnik IB stremi k temu, da vse zdravstvene storitve opravlja strokovno v skladu s pravili zdravniške stroke in skladno z veljavno zakonodajo. Skladno s temi usmeritvami si družba prizadeva tudi pri zagotavljanju učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik spletne strani IB pritožbo poda telefonsko v času obratovanja ambulante na številko 041-601-797 ali pošlje elektronsko pošto na info@uro-ginekologija-but.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Rok za oddajo pritožbe je 30 dni po opravljeni storitvi.

Ponudnik IB si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Ne glede na zgoraj navedeno vsakemu pacientu, ki opravi zdravstveno storitev v ambulanti IB pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah – ZPacP. Pacient, ki meni, da so mu bile kršene pravice, ima možnost podati pisno ali ustno pritožbo odgovorni osebi za reševanje pritožb pacientov ponudnika IB. Pri uresničevanju njegovih pravic pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. Kontaktne podatke zastopnikov pacientovih pravic po krajih lahko najdete na spletni strani Ministrstva za zdravje. Za več informacij kliknite tukaj. – Darja, boš dodala link na »tukaj« ali brišemo to?

Ti Splošni pogoji uporabe veljajo od dne njihove objave na spletni strani. Pridržujemo si pravico do spremembe teh Splošnih pogojev uporabe brez predhodnega obvestila uporabnikov. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani IB in storitev ponudnika IB po takem obvestilu pomeni, da se strinjate z revidiranimi Splošnimi pogoji uporabe. Priporočamo, da redno pregledujete Splošne pogoje uporabe, da zagotovite, da ste seznanjeni z vsemi spremembami.